top of page
Covid 19

 CORONAMAATREGELEN - UPDATE 20 NOVEMBER 2021 

 ALGEMEEN 

 • Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen genomen. Met name wordt de mondmaskerplicht in het DKO algemener ingevoerd.

 • In deze update lees je meer over bovenstaande aanpassingen, en ook over deze items:

  • Waakzaamheid

  • Het belang van goede ventilatie

  • Maatregelen voor personeel, ouders en derden

  • Publieke evenementen

 • De extra maatregelen gaan in vanaf zaterdag 20 november. Van zodra er wijzigingen goedgekeurd worden, brengen we jullie daar uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte.

 MONDMASKERPLICHT 

Principe: in publiek toegankelijke ruimtes wordt steeds een mondmasker gedragen vanaf de leeftijd van 10 jaar.

In de niet-publiek toegankelijke ruimtes (klaslokaal, leraarskamer, etc.) zijn volgende principes van toepassing:

 • Leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden dragen een mondmasker.

 • Kinderen vanaf 10 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs) en hun jongere klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn dragen verplicht een mondmasker in de klas.

 • Alle personeelsleden dragen in beginsel een mondmasker (indien geen afstand kan worden gehouden).

 • Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen en leerkrachten stilzitten of -staan.

 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.

 • Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden.

 • Personeel en leerlingen houden maximaal afstand.

 WAAKZAAMHEID 

 • Waakzaamheid blijft geboden!

 • Goede ventilatie is en blijft een effectieve én essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te beperken. Onze academie beschikt over voldoende CO2-meters om de luchtkwaliteit in de ateliers goed in de gaten te houden. Daarnaast zetten we voor- en na elke les de ramen en deuren zoveel mogelijk open. Voorzie na de herfstvakantie daarom best een extra laagje kledij.

 AANPASSING TEST- EN QUARANTAINESTRATEGIE 

 • Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:

 • worden sinds 8 november enkel nog leerlingen onder 12 jaar getest als ze symptomen vertonen.

 • treedt er sinds 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

 RICHTLIJNEN VOOR OUDERS EN DERDEN 

 • We beperken de aanwezigheid van derden in onze academie. Derden dragen een mondmasker.

 • Ouders zetten hun kind aan de schoolpoort af en gaan niet mee naar het klaslokaal. Ook buiten aan de schoolpoort wordt gevraagd om zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden en crowding te voorkomen.

 • Oudercontacten gaan digitaal door. Voor de meest kwetsbare groepen kan een fysiek oudercontact aangewezen zijn. We wachten nog de evolutie van de cijfers en de dan geldende maatregelen af om te bekijken in hoeverre de oudercontactenweek in januari zal kunnen verlopen. 

 EVENEMENTEN 

 • Voor evenementen (o.a. voorstellingen, toonmomenten, tentoonstellingen, …) met een publiek vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten wordt het Covid Safe Ticket gebruikt in combinatie met een mondmasker.

bottom of page