top of page
Covid 19

 CORONAMAATREGELEN - UPDATE 6 DECEMBER 2021 

 ALGEMEEN 

 • Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen genomen. Met name wordt vanaf woensdag 8 december een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar in het DKO ingevoerd.

 • In deze update lees je meer over bovenstaande aanpassingen, en ook over deze items:

  • Maatregelen voor personeel, ouders en derden

 • De extra maatregelen gaan in vanaf maandag 6 december en moeten ten laatste op woensdag 8 december toepassing vinden.

 • Van zodra er wijzigingen goedgekeurd worden, brengen we jullie daar uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte.

Bekijk hier een helder overzicht van de basisregels die vanaf 6 december in de maatschappij van kracht zijn.

 KINDEREN 6-12 JAAR: MONDMASKERPLICHT 

Principe: in publiek toegankelijke ruimtes wordt steeds een mondmasker gedragen vanaf de leeftijd van 6 jaar.

In de niet-publiek toegankelijke ruimtes (klaslokaal, leraarskamer, etc.) zijn volgende principes van toepassing:

 • Iedereen draagt vanaf nu een mondmasker in de publieke ruimtes. 

 • Mondmasker in de klas: Vanaf nu moeten ook kinderen vanaf 6 jaar verplicht een mondmasker dragen in de klas. Wanneer de kinderen op hun vaste plaats neerzitten in een goed geventileerd leslokaal, mag het mondmasker af. We voorzien in de 1° en 2° graad vanaf nu standaard halverwege de les 10 minuten adempauze.

 • Alle personeelsleden dragen in beginsel een mondmasker (indien geen afstand kan worden gehouden).

 • Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen en leerkrachten stilzitten of -staan.

 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. We voorzien in de 1° en 2° graad vanaf nu standaard halverwege de les 10 minuten adempauze.

 • Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden.

 • Personeel en leerlingen houden maximaal afstand.

 KINDEREN 6-12 JAAR: VERVROEGDE KERSTVAKANTIE 

 • Voor de leerlingen van de 1° en 2° graad (lees: leerlingen basisonderwijs) gaat de kerstvakantie in op zaterdag 18 december.

 • De laatste lessen beeldatelier voor kinderen in 2021 vinden dus plaats op vrijdag 17 december.

 JONGEREN 12-17 JAAR: HYBRIDE ONDERWIJS 

 • Voor leerlingen van 12 tot 18 jaar schakelen academies vanaf woensdag 8 december tot aan de start van de examenperiode (of tot aan de kerstvakantie voor academies zonder examenperiode) over naar hybride onderwijs waarbij de leerlingen maximaal 50% van de lestijd aanwezig zijn in de academie. Leerlingen in opleidingen die zeer moeilijk via afstandsleren te organiseren zijn, kunnen meer dan 50% van de lestijd aanwezig zijn in de academie.

 • De leerkrachten zal hun studenten ten laatste morgen (07.12.21) informeren.

 VOLWASSENEN +18 JAAR: GEEN WIJZIGINGEN! 

 • Voor volwassen leerlingen blijven de huidige maatregelen (zie update 29 november) gehandhaafd.

 • De laatste lessen voor de opleidingen voor volwassenen lopen tot en met donderdag 23 december. De kerstvakantie gaat voor hen in op vrijdag 24 december.

 RICHTLIJNEN VOOR OUDERS EN DERDEN 

 • We beperken de aanwezigheid van derden in onze academie. Derden dragen een mondmasker.

 • Ouders zetten hun kind aan de schoolpoort af en gaan niet mee naar het klaslokaal. Ook buiten aan de schoolpoort wordt gevraagd om zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden en crowding te voorkomen.

 • Oudercontacten gaan digitaal door. Voor de meest kwetsbare groepen kan een fysiek oudercontact aangewezen zijn. We wachten nog de evolutie van de cijfers en de dan geldende maatregelen af om te bekijken in hoeverre de oudercontactenweek in januari zal kunnen verlopen. 

bottom of page