top of page
Covid 19

 CORONAMAATREGELEN - UPDATE 10 JANUARI 2022 

 ALGEMEEN 

 • Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een beslist om de huidige maatregelen grotendeels te verlengen. Met name blijft vanaf maandag 10 januari de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar aangehouden.

 • In deze update krijg je een opfrissing van de huidige maatregelen, alsook verduidelijking over enkele aanpassingen:

  • lessen 3° graad terug 100% fysiek

  • oudercontacten enkel digitaal

 • De extra maatregelen gaan in vanaf maandag 10 januari.

 • Van zodra er wijzigingen goedgekeurd worden, brengen we jullie daar uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte.

Bekijk hier een helder overzicht van de basisregels die vanaf 10 januari in de maatschappij van kracht zijn.

 KINDEREN 6-12 JAAR: MONDMASKERPLICHT 

Principe: in publiek toegankelijke ruimtes wordt steeds een mondmasker gedragen vanaf de leeftijd van 6 jaar.

In de niet-publiek toegankelijke ruimtes (klaslokaal, leraarskamer, etc.) zijn volgende principes van toepassing:

 • Iedereen draagt vanaf nu een mondmasker in de publieke ruimtes. 

 • Mondmasker in de klas: Vanaf nu moeten ook kinderen vanaf 6 jaar verplicht een mondmasker dragen in de klas. Wanneer de kinderen op hun vaste plaats neerzitten in een goed geventileerd leslokaal, mag het mondmasker af. We voorzien in de 1° en 2° graad vanaf nu standaard halverwege de les 10 minuten adempauze.

 • Alle personeelsleden dragen in beginsel een mondmasker (indien geen afstand kan worden gehouden).

 • Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen en leerkrachten stilzitten of -staan.

 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. We voorzien in de 1° en 2° graad vanaf nu standaard halverwege de les 10 minuten adempauze.

 • Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden.

 • Personeel en leerlingen houden maximaal afstand.

 KINDEREN 6-12 JAAR: HOOGRISICO CONTACT BINNEN HET GEZIN 

Op dinsdag 8 februari 2022 kreeg onze sector verduidelijking wat betreft hoogrisico-contacten (HRC) binnen het gezin: kinderen onder de 12 jaar die een HRC binnen gezin oplopen mogen hun quarantaine opheffen om onderwijs te volgen. Aangezien een DKO onder dezelfde noemer valt als onderwijs, mag hierin hetzelfde beleid gevolgd worden.

 JONGEREN 12-17 JAAR: 100% CONTACTONDERWIJS 

 • Voor leerlingen van 12 tot 18 jaar schakelden deacademies vanaf woensdag 8 december tot aan de kerstvakantie over naar hybride onderwijs waarbij de leerlingen maximaal 50% van de lestijd aanwezig zijn in de academie. Deze maatregel wordt vanaf 10 januari opgeheven: alle leerlingen kunnen opnieuw voor 100% contactonderwijs genieten.

 VOLWASSENEN +18 JAAR: GEEN WIJZIGINGEN! 

 RICHTLIJNEN VOOR OUDERS EN DERDEN 

 • We beperken de aanwezigheid van derden in onze academie. Derden dragen een mondmasker.

 • Ouders zetten hun kind aan de schoolpoort af en gaan niet mee naar het klaslokaal. Ook buiten aan de schoolpoort wordt gevraagd om zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden en crowding te voorkomen.

 • Oudercontacten gaan digitaal door. Voor de meest kwetsbare groepen kan een fysiek oudercontact aangewezen zijn. De zeer zorgwekkende evolutie van de besmettingscijfers verplicht ons om de geplande oudercontactenweek in januari te annuleren. In de week van 10 tot 16 januari gaan alle lessen gewoon door zoals gewoonlijk. Op vraag van de ouders is een oudercontact wel altijd mogelijk, ook fysiek. Ook de leerkracht kan zelf voorstellen om een oudercontact te organiseren. 

bottom of page