top of page
040_edited.jpg

 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2023 

NOVEMBER

 KALENDER 

30.10.2023-05.11.2023 Herfstvakantie

11.11.2023 Wapenstilstand (GEEN LES)

16.11.2023 Lezing Stef Van Bellingen

22.11.2023 Lezing Kunstfilosofie - 'Kunst en het unieke'

11.11.2023

 WAPENSTILSTAND 

Op zaterdag 11 november 2023 (Wapenstilstand) is er geen les.

 Voor de verlof-en feestdagen verwijzen we graag door naar de academiekalender op deze website.

22.11.2023

 LEZING KUNSTFILOSOFIE 

Ingeschreven studenten kunnen gratis deelnemen aan de lezingen kunstfilosofie, mits reservatie per gastcollege via de intekenmodule. Ook geïnteresseerden van buiten de academie kunnen aansluiten mits betaling van een bijdrage van 5,00 € per les en afhankelijk van de capaciteit.

De volgende lezing gaat door op woensdagavond 22 november van 18u30 tot 20u15 in de kunstbibliotheek van de academie (Lakenmarkt 1, lokaal L04) en heeft 'Kunst en het unieke' als thema.

 

Informatiepagina kunstfilosofie en intekenmodule vind je via deze link.

2023-2024

 MELDING AFWEZIGHEID 

Aan het begin van elk schooljaar frissen we graag nog eens de afspraken rond het melden van een afwezigheid op. We stellen dit schooljaar wel vast dat ouders en leerlingen elke afwezigheid aan ons melden, waarvoor heel veel dank!

 Schriftelijke verklaring voor ziekte voor één dag 

(Ouders van minderjarige) leerlingen kunnen per schooljaar maximaal 4  schriftelijke verklaringen voor afwezigheid van ziekte voor één dag bezorgen, waardoor men voor deze lesdag gewettigd afwezig is. In dit geval is er dus GEEN MEDISCH ATTEST nodig. Daarnaast moet er voor (andere) afwezigheden door ziekte uiteraard nog altijd een medisch attest ingediend worden.

De schriftelijke verklaring door de (ouders van een minderjarige) leerling is geldig via e-mail aan het secretariaat, per brief aan de leerkracht of door het invulformulier op deze pagina in te vullen.

 3 opeenvolgende lesweken afwezig = geschrapt 

LET OP! Leerlingen die drie opeenvolgende lesWEKEN ongewettigd afwezig zijn, worden automatisch geschrapt.

 Hoeveel aanwezigheden per schooljaar? 

Om als leerling te kunnen slagen voor een bepaald schooljaar, verwacht de overheid dat men tussen 1 oktober en 1 februari van dat schooljaar aan gemiddeld 66% van de lessen heeft deelgenomen. Ook de gewettigde afwezigheden worden meegeteld bij het aantal gevolgde lessen: maximum 4 lesdagen ziekte voor één dag met schriftelijke verklaring, alle ziektedagen met medisch attest en maximum 3 door de academie gewettigde afwezigheden (bijvoorbeeld een examenperiode). 

Tussen 1 oktober en 1 februari zijn er dit schooljaar net geen 15 volle lesweken. Dit betekent dat elke leerling binnen die periode slechts 10 lesweken als aanwezig of gewettigd afwezig moet zijn geregistreerd. Voor minderjarige leerlingen betekent dit in praktijk dus 10 lesmomenten of 16 uur (op een totaal van 35 lessen ofwel 60 uur), voor volwassenen die een opleiding van 8 uur per week volgen, zijn dat ongeveer 20 lesmomenten of 80 uur (op een totaal van maar liefst 35 lesweken ofwel 280 lesuren).

Een melding van een afwezigheid doe je bij voorkeur via het invulformulier op onze website. De link naar deze pagina staat vanaf nu gemakshalve op de homepagina van onze website.

16.11.2023

 LEZING STEF VAN BELLINGEN 

Op donderdag 16 november 2023 nodigen we curator en directeur van het hedendaagse kunstplatform WARP in Sint-Niklaas Stef Van Bellingen uit voor een lezing.  Hij zal spreken over de link tussen kunst en sport, een onderwerp dat enerzijds sterk aansluit bij  het jaarthema van de academie, 'Bougement/beweging' en anderzijds naar aanleiding van de tentoonstelling “The Hill They Climb” door WARP (voorjaar 2024).

De lezing is gratis mits reservatie via onderstaande link en gaat door om 19u00 in de leeszaal van de stadsbibliotheek (Lakenmarkt 9).

 

 Meer info en reserveren via deze link

bottom of page