top of page
Abstract Gradient

 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022 

SCHOOLJAAR 2022-2023

 AANPASSINGEN AANWEZIGHEDEN! 

 NIEUW: schriftelijke verklaring voor ziekte voor één dag 

(Ouders van minderjarige) leerlingen kunnen vanaf dit schooljaar maximaal 4  schriftelijke verklaringen voor afwezigheid van ziekte voor één dag bezorgen, waardoor men voor deze lesdag gewettigd afwezig is. In dit geval is er dus GEEN MEDISCH ATTEST nodig. Daarnaast moet er voor (andere) afwezigheden door ziekte uiteraard nog altijd een medisch attest ingediend worden.

De schriftelijke verklaring door de (ouders van een minderjarige) leerling is geldig via e-mail aan het secretariaat, per brief aan de leerkracht of door het invulformulier op deze pagina in te vullen.

 NIEUW: 3 opeenvolgende lesweken afwezig = geschrapt 

LET OP! Leerlingen die drie opeenvolgende lesWEKEN ongewettigd afwezig zijn, worden vanaf dit schooljaar automatisch geschrapt.

 Hoeveel aanwezigheden? 

Om als leerling te kunnen slagen voor een bepaald schooljaar, verwacht de overheid dat men tussen 1 oktober en 1 februari van dat schooljaar aan gemiddeld 66% van de lessen heeft deelgenomen. Ook de gewettigde afwezigheden worden meegeteld bij het aantal gevolgde lessen: maximum 4 lesdagen ziekte voor één dag met schriftelijke verklaring, alle ziektedagen met medisch attest en maximum 3 door de academie gewettigde afwezigheden (bijvoorbeeld een examenperiode). 

Tussen 1 oktober en 1 februari zijn er dit schooljaar net geen 15 volle lesweken. Dit betekent dat elke leerling binnen die periode slechts 10 lesweken als aanwezig of gewettigd afwezig moet zijn geregistreerd. Voor minderjarige leerlingen betekent dit in praktijk dus 10 lesmomenten of 16 uur (op een totaal van 35 lessen ofwel 60 uur), voor volwassenen die een opleiding van 8 uur per week volgen, zijn dat ongeveer 20 lesmomenten of 80 uur (op een totaal van maar liefst 35 lesweken ofwel 280 lesuren).

30 SEPTEMBER

- 30 OKTOBER

 EXPO: A TIILLATING EVENING AWAITS  

 Elke Desutter  (Brugge, 1987) behaalde haar KASK-master na kunsthumaniora in Brugge. Sindsdien voert ze een eigenzinnig onderzoek naar de perceptie van het lichaam in fotografie, video en collagekunst, zeer dikwijls ruimtelijk en in situ.

Voor haar solo in de Intra Muros-reeks gaat Elke Desutter komende maand aan de slag in de d’Hulsterzaal van CC Gildhof, waarvoor ze speciaal een ensemble en meteen ook een omgeving creëert, in een poging om architectuur en ruimtelijkheid te rijmen met ons naakte wezen en zo even op en onder ons vel te kruipen.

 Meer info via deze link

12 OKTOBER

 LEZING: KUNSTFILOSOFIE 

Ook dit schooljaar biedt de academie opnieuw een reeks lezingen  kunstfilosofie  aan. Gastdocent is opnieuw Johan Laethem, oud-leerkracht van deze academie, architect en beeldend kunstenaar. Ingeschreven studenten kunnen gratis deelnemen aan deze lezingen, mits reservatie per gastcollege via de intekenmodule (zie link onder). Maar ook andere geïnteresseerden van buiten de academie kunnen aansluiten mits betaling van een bijdrage van 5 EUR per les en afhankelijk van de capaciteit.

 

De lezingen gaan telkens door op woensdagavond van 18u30 tot 20u15 in de kunstbibliotheek van de academie (Lakenmarkt 1, lokaal L04).

 Informatiepagina kunstfilosofie en intekenmodule vind je via deze link

27 OKTOBER

 GEEN LES: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Op  donderdag 27 oktober 2022  neemt ons academieteam samen met een aantal andere West-Vlaamse academies deel aan een gezamenlijke pedagogische studiedag. Die dag zullen de lessen dus niet kunnen doorgaan. Daags nadien staan onze leerkrachten weer geïnspireerd en bijgeschoold in het atelier, om de leerlingen nog beter te kunnen begeleiden.

 Bekijk de academiekalender 2022-2023 via deze link. 

SCHOOLJAAR 2022-2023

 ZONDER BEGELEIDING NAAR HUIS 

Teneinde de veiligheid van onze minderjarige leerlingen te garanderen vragen we aan de ouders, wiens kind na de les alleen de academie mag verlaten, om vanaf nu hiervoor hun  schriftelijke toestemming  te geven. Alleen kinderen met een schriftelijke toestemming mogen de academie na de les verlaten zonder expliciete begeleiding.

 

Gelieve dan ook het document (zie link onder) ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de academie (via de leerkracht, toezichter, coördinator of secretariaatsmedewerker). Deze toestemming geldt voor het volledige schooljaar.

 Formulier schriftelijke toestemming via deze link

1 OKTOBER

 NIEUWE E-MAILADRESSEN LEERKRACHTEN 

Vanaf  1 oktober 2022  beschikt elke leerkracht aan onze academie over een nieuw professioneel e-mailadres. Daar waar onze docenten tot nu toe digitaal communiceerden via hun privé e-mail, zal dit vanaf nu enkel nog met de werk-account gebeuren. We vragen daarom om vanaf nu de  private contactgegevens van onze personeelsleden niet meer te gebruiken . In de loop van deze maand wordt ook nog een afsprakenkader ontwikkeld voor digitale communicatie. Dit zal in de nieuwsbrief van november toegelicht worden.

 De nieuwe contactgegevens vind je terug op onze Team-pagina, via deze link. 

20 OKTOBER

 LEZING: KATLEEN VINCK 

Katleen Vinck (1976, BE) maakt in haar werk vaak gebruik van schaalmodellen waarin ze de kenmerken van beeldhouwkunst, architectuur en theaterscenografie verbindt. Haar opleiding in architectuur, beeldende kunst en scenografie maakt zo'n overkoepelende benadering voor de hand liggend en tegelijkertijd uitdagend. Vinck richt zich op fenomenen die spontaan in de natuur voorkomen. Maar als de mens ze eenmaal heeft geassimileerd, wordt het een kwestie van het ‘ensceneren van het natuurlijke’, wat resulteert in nieuwe betekenissen. Zowel qua inhoud als vorm, onderzoekt de kunstenares archetypische structuren uit de natuur die als een soort echo in de cultuur kunnen worden herontdekt.​

Katleen Vinck geeft op  donderdag 20 oktober om 19u30  een lezing in onze academie over haar werk en werkproces. Deze lezing gaat door in de leeszaal van de stadsbibliotheek (Lakenmarkt 9) en is gratis mits reservatie (zie link onder).

 Meer info en reserveren via deze link. 

31 OKTOBER

 GEEN LES: HERFSTVAKANTIE 

De herfstvakantie valt dit schooljaar van 31 oktober tot en met 6 november 2022. Tijdens die week gaan de lessen niet door.

 Bekijk de academiekalender 2022-2023 via deze link. 

bottom of page