top of page
IMG_9389.JPG

 EVALUATIE & OUDERCONTACTEN 

Onze academie laat in haar evaluatiemethodiek drie verschillende perspectieven op de creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren aan bod komen. Ten eerste is er uiteraard de atelierdocent die de leerling gedurende een volledig schooljaar wekelijks feedback geeft via een individuele begeleiding. Ten tweede is er ook de zelfevaluatie van de leerling: wat is zijn/haar concrete leervraag? Hoe kijkt de leerling zelf naar de eigen evolutie in het werkproces? Hoe evalueert de leerling het eigen werk en in welke mate kan men op een opbouwende manier het werk van de medeleerlingen bespreken? Tot slot is er ook het thuisfront: bespreekt de leerling het geleerde thuis? Zijn er bepaalde zorgbehoeftes waar de leerkracht tijdens de les rekening kan houden? Hebben de ouders bepaalde vragen of opmerkingen over de opleiding, de lesopdrachten, de methodiek?

Per schooljaar ontvangt de leerling en diens ouders per semester minstens één schriftelijke evaluatie. Deze evaluatie wordt ingevuld door de leerkracht. Daarnaast maakt de leerling een zelfevaluatie. De eerste evaluatiefiche wordt na de kerstvakantie digitaal opgestuurd per e-mail en vormt de basis van een oudercontactmoment in januari (zie academiekalender). Gedurende één lesweek worden alle lessen 1°, 2° en 3° graad vervangen door oudercontacten, waarbij ouders tijdens het reguliere lesmoment of op afspraak bij de leerkracht kunnen langsgaan om de evaluatiefiche te bespreken, de map met resultaten eens in te kijken en eventuele vragen of bezorgdheden met de leerkracht te bespreken.

Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen en hun ouders in juni een tweede evaluatiefiche. Hierin wordt enerzijds feedback gegeven over de verdere ontwikkeling van de leerling gedurende het tweede semester en anderzijds teruggekoppeld omtrent de opvolging van eventuele aandachtspunten die tijdens een oudercontact ter sprake kwamen. Tot slot worden ook nog tips en suggesties meegegeven naar het volgende schooljaar toe.

 FEEDBACK 

Evalueren is een continu proces. De leerling krijgt elke les feedback van zijn of haar leerkracht, op basis van de doelstellingen van het leerplan en de te ontwikkelen attitudes. Maar ook na de les proberen we gaandeweg en waar de situatie dat toelaat meer tijd vrij te maken om ouders meer te betrekken bij het lesgebeuren en in gesprek te gaan met de leerkracht. Zo kan er tijdens meer informele dialoog tussen ouders en leerkracht wederzijds feedback gegeven worden over de ontwikkeling van het kind en/of vragen of bezorgdheden.

 OUDERCONTACT AANVRAGEN 

We maken tijdens de oudercontactweek in januari speciaal tijd vrij voor gesprekken tussen ouders en leerkrachten, maar het is belangrijk te weten dat ouders tijdens het schooljaar te allen tijde een oudercontact kunnen aanvragen. Dit kan rechtstreeks bij de leerkracht, of ook via het secretariaat of de directie. Het is immers belangrijk dat bepaalde bezorgdheden, vragen of klachten zo snel mogelijk kenbaar gemaakt worden. Zo kunnen we nog beter ten dienste staan van de leerling. Een individuele, aangepaste begeleiding van elke leerling is immers ons uitgangspunt. We vinden het daarnaast ook zeer belangrijk dat elk kind zich goed voelt in het atelier en met veel goesting deelneemt aan de lessen. We willen ouders daarom aanraden om onmiddellijk contact met ons op te nemen bij vragen of problemen.

 TOONMOMENT 

Aan het einde van elk schooljaar worden de resultaten van de leerlingen gevierd tijdens een toonmoment (vestigingen buiten Tielt) of eindejaarstentoonstelling (Tielt) (de data voor dit schooljaar vind je terug op de academiekalender). Daar waar de schriftelijke evaluatie vooral gericht is op de ontwikkeling van competenties, attitudes en het werkproces van de leerling, is het toonmoment gericht op de presentatie van de eindresultaten. Tijdens het toonmoment is er opnieuw een gelegenheid voor ouders en leerlingen om in gesprek te gaan met de atelierleerkrachten, de directie en het schoolbestuur.

bottom of page