top of page
110_edited.jpg

 ZORG IN ONZE ACADEMIE 

 ZORG DRAGEN VOOR ELKE LEERLING 

Zorg in onze academie betreft elke leerling. Iedereen is anders, historisch gesitueerd, met eigen talenten en mogelijkheden, een ‘product’ van zeer veel invloeden.

 

Onder het zorgbeleid verstaan we alle initiatieven die het leerproces en het welbevinden van de leerlingen verhogen. We streven naar maximale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. Leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun leerproces worden zo goed mogelijk begeleid door de leerkrachten door middel van passende sticordi maatregelen. Ouders zijn een belangrijke partner in de begeleiding van het leerproces.

Om een zicht te krijgen op de noden die er zijn bij leerlingen bieden wij bij de start van elk schooljaar de mogelijkheid om bepaalde zorgbehoeften te melden, hetzij persoonlijk en rechtstreeks aan de betrokken leerkracht of een secretariaatsmedewerker, hetzij online via digitale inschrijfmodule. Ook via een oudercontact kan informatie uitgewisseld tussen ouders en leerkrachten die de begeleiding en het leercomfort van elke leerling ten goede kan komen. Deze informatie wordt met veel zorg voor de privacy met de leerkrachten gecommuniceerd indien de ouders dit wensen. Deze leerlingen worden opgevolgd via ons interne leerlingvolgsysteem. 

Als academie willen wij ook verder blijven groeien in onze opdracht om elke leerling zo goed en grondig mogelijk te begeleiden bij elke leervraag. Het professionaliseringsbeleid van onze instelling voorziet ook elk jaar tijd en middelen om onze leerkrachten en toezichter de kans te bieden om zich bij te scholen en beroep te doen op externe expertise inzake zorg en inclusie.

bottom of page