NIEUWS 

OKTOBER

 KALENDER 

16-17 oktober: Gluren bij Kunstenaars

21 oktober: opening tentoonstelling afstudeerprojecten 2019-2020

28 oktober: studiereis BOZAR - David Hockney

30 oktober: studiereis G.U.M.

15.10.21

 VERSLAG ONDERWIJSINSPECTIE 

Op 16 september 2021 ontving onze academie een paritair college van de onderwijsinspectie, dat kwam nagaan in hoeverre de verbeterpunten, vastgesteld tijdens de doorlichting van april 2017, aangepakt werden. Na afloop kreeg de academie een gunstig advies. Het verslag van dit onderzoek ontvingen wij op 15 oktober en kan u hier nalezen.

Vanaf 1 oktober is het niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in de academie. Wie dat wenst, kan het mondmasker uiteraard aanhouden in het atelier en/of in de wandelgangen. Als academie blijven wij echter inzetten op handhygiëne en ventilatie tijdens de lessen. Er werden ook CO2-meters geplaatst om de luchtkwaliteit nog beter te kunnen bewaken.

21.10.21

Omwille van de coronacrisis werd onze afstuderende cursisten van het laatste specialisatiejaar de presentatie van hun eindwerken in juni 2020 ontzegd. De Kunstacademie honoreert hen met een tentoonstelling van hun werken in de hoofdvestigingsplaats aan de Lakenmarkt, vanaf donderdag 21 oktober tot en met 7 november 2021. We nodigen jullie alvast van harte uit bij de feestelijke opening op donderdag 21 oktober om 20u00.

 LEERLINGENAANTAL STIJGT MET 7% 

We zijn blij te kunnen melden dat we na het crisisjaar 2020-2021 opnieuw een sterke stijging van het aantal leerlingen mogen vaststellen: tegenover vorig schooljaar groeide onze leerlingenpopulatie aan met maar liefst 7%! In totaal werden dit schooljaar 847 leerlingen ingeschreven, tegenover 789 vorig schooljaar. Hieruit blijkt duidelijk dat het vertrouwen in ons kunstonderwijs hersteld of bevestigd is, waarvoor onze grote dank!

30.09.21

 REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

Heel wat academies hebben vragen in verband met het doorgeven van afwezigheden van hun leerlingen.  Op 30 september 2021 vroeg Loes Vandromme, voorzitter van onze Raad van Bestuur, hierover tijdens de commissie onderwijs uitleg aan de minister Ben Weyts.  Je leest via deze link de volledige vraag en het antwoord van de minister.