top of page
055_edited.jpg

 CROSS-OVER TRAJECT 

4° graad: 5 leerjaren

Specialisatie: 2 leerjaren

2 lessen van 4 uur per week

Waar?

Afhankelijk van de gekozen ateliers (overzicht)

Wanneer?

Afhankelijk van de gekozen ateliers (zie lessenrooster)

Docenten gekozen ateliers

 MENTOR 

 OPLEIDING 

Cross-Over Traject is een nieuwe artistieke opleiding voor volwassenen waarbij meerdere specifieke artistieke ateliers uit het opleidingsaanbod van de academie gecombineerd worden, op maat van het project dat de cursist wil realiseren. Het is dus vooral bedoeld voor studenten die hun gading niet vinden in één specifiek atelier om hun beeldend onderzoek ten volle te kunnen voeren. Zo krijgen zij de kans om hun inzichten verder uit te bouwen, te verdiepen en tegelijkertijd nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. De officiële benaming van deze opleiding luidt Cross-over project, maar wij leggen graag de nadruk op een individueel artistiek parcours dat de student doorheen de opleiding uitstippelt en bewandelt. Vandaar 'traject'. In de opleiding staan drie kernbegrippen centraal: ten eerste verwachten we van de cursist een attitude van openheid en gretigheid alsook een grote zelfredzaamheid. Een tweede focus ligt op het ontwikkelen van een oeuvre: doorheen de opleiding wordt de student begeleid bij het onderzoek naar wat het beeldend werk inhoudt en wordt er sterk ingezet op een bewustwording van een eigen artistiek proces. Tot slot vormt aandacht voor presentatie een derde belangrijke pijler doorheen de opleiding: er zal veel aandacht besteed worden aan hoe het werk zich kan tonen, zowel in de ruimte aan de hand van een doelgerichte opstelling, als aan de hand van documentatie en reproductie tot het communiceren over het eigen werk. Voor deze opleiding kan je niet online inschrijven. Kandidaten melden zich voor 30 september aan via het secretariaat en doorlopen een intakeprocedure.

bottom of page