top of page
EHBO doos

 VERZEKERING 

Alle ingeschreven leerlingen van onze academie zijn verzekerd via de schoolverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen). Deze verzekering dekt de lichamelijke en materiële schade aan de leerlingen, het personeel en derden tijdens school- en buitenschoolse activiteiten, excursies, reizen, leerlingenstages, sociaal-educatieve of andere evenementen, bijlessen, taalreizen, onderhouds- of schoonmaakwerken, trajecten met betrekking tot de hierboven vermelde activiteiten. Dit zowel op school als daarbuiten, tijdens of na de lessen, de pauzes of de studies, tijdens schooldagen, of tijdens vakantie- of verlofdagen (mits de activiteit door de school wordt georganiseerd). Iedere aangifte van schade zal door de verzekeringsmaatschappij onderzocht worden. In elk geval zijn de algemene, bijzondere of speciale voorwaarden van het contract van toepassing. Meer informatie over wat wel en wat niet door de schoolverzekering gedekt is vindt u hier.

 LICHAMELIJK ONGEVAL 

Een leerling die tijdens de les of een door de academie georganiseerde activiteit een ongeval met fysiek letsel heeft met bepaalde behandelingskosten tot gevolg, dient het aangifteformulier 'Verzekering tegen lichamelijke ongevallen' in te vullen. Je kan dit document hier downloaden. Iedere aangifte van schade zal door de verzekeringsmaatschappij onderzocht worden. In elk geval zijn de algemene, bijzondere of speciale voorwaarden van het contract van toepassing.

Deze aangifte is pas volledig bij ontvangst van het bijgevoegd medisch attest. U kunt dit document apart afdrukkken, door uw arts laten invullen en als bijlage aan deze aangifte toevoegen of nadien sturen naar Ethias - PB/BE 10037 - 1070 Brussel/Bruxelles. U krijgt zo spoedig mogelijk een dossiernummer toegekend en verdere toelichting over de afhandeling van het schadegeval. U staat zelf in eerste instantie in voor betaling van de medische kosten en vraagt vervolgens de tussenkomst van de mutualiteit. U heeft vrije keuze van zorgverstrekker.

 MATERIELE SCHADE 

Eventuele materiële schade aan leerlingenwerk die tijdens de academielessen gemaakt worden, vallen onder de reguliere schoolverzekering (zie hoger).

 

Exposanten (leerlingen dan wel externe kunstenaars) wiens werk opgenomen wordt in een tentoonstelling in het kader van het tentoonstellingsbeleid van de academie, dienen een door de academie aangeleverd verzekeringsdocument in, dat als basis dient voor het vaststellen van gebeurlijke schade. De geëxposeerde werken zijn per evenement verzekerd vanaf het transport naar de academie tot en met de afbouw van de tentoonstelling. Iedere aangifte van schade zal door de verzekeringsmaatschappij onderzocht worden. In elk geval zijn de algemene, bijzondere of speciale voorwaarden van het contract van toepassing.

Schade aan huurinstrumenten (zie huurcontract) kan onder bepaalde voorwaarden onder de schoolverzekering vallen. In voorkomend geval neemt u zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van de academie.

 

Leerlingen die een instrument dat niet gehuurd wordt aan de academie bespelen, raden wij aan om zelf een verzekering af te sluiten of te rade te gaan bij de eigenaar. De schoolverzekering komt immers niet tussen voor deze instrumenten, ook niet voor schade voor, tijdens of na de lessen of evenementen. Voor meer informatie kan u bij uw makelaar terecht.

bottom of page