top of page
fading Kleuren

 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 

01.09.2022

 START SCHOOLJAAR 

Op donderdag 1 september start het nieuwe schooljaar, ook voor het deeltijds kunstonderwijs. Hieronder noteren we voor de duidelijkheid de  startdata  van de lessenreeks per weekdag:

  • Lesmoment op maandag: eerste les op maandag 5 september 2022

  • Lesmoment op dinsdag: eerste les op dinsdag 6 september 2022

  • Lesmoment op woensdag: eerste les op woensdag 7 september 2022

  • Lesmoment op donderdag: eerste les op donderdag 1 september 2022

  • Lesmoment op vrijdag: eerste les op vrijdag 2 september 2022

  • Lesmoment op zaterdag: eerste les op zaterdag 3 september 2022

Dit geldt voor alle vestigingsplaatsen van de academie.

SCHOOLJAAR 2022-2023

 ACADEMIEKALENDER 2022-2023 

Hierbij bezorgen we jou graag de link naar de  academiekalender  van het nieuwe schooljaar. Daar vind je een overzicht van alle verlofperiodes, pedagogische studiedagen, toonmomenten en de belangrijkste evenementen. Hier en daar kan nog een wijziging gebeuren, maar desgevallend wordt dit via de volgende nieuwsbrief bekendgemaakt. 

 Bekijk de academiekalender 2022-2023 via deze link

SCHOOLJAAR 2022-2023

 LESSENREEKS KUNSTFILOSOFIE 

Ook dit schooljaar biedt de academie opnieuw een reeks lezingen kunstfilosofie aan. Gastdocent is opnieuw Johan Laethem, oud-leerkracht van deze academie, architect en beeldend kunstenaar. Ingeschreven studenten kunnen gratis deelnemen aan deze lezingen, mits reservatie per gastcollege via de intekenmodule (zie link onder). Maar ook andere geïnteresseerden van buiten de academie kunnen aansluiten mits betaling van een bijdrage van 5 EUR per les en afhankelijk van de capaciteit.

 

De lezingen gaan telkens door op woensdagavond van 18u30 tot 20u15 en gaan door in de kunstbibliotheek van de academie (Lakenmarkt 1, lokaal L04).

 Informatiepagina kunstfilosofie en intekenmodule vind je via deze link

SCHOOLJAAR 2022-2023

 BENODIGDHEDEN/MATERIAALLIJSTJE 

 Benodigdheden 1° graad, 2° graad en 3° graad 

 Materiaallijstje beeldatelier 1° en 2° graad vind je via deze link

De meeste verbruiksmaterialen (papier, lijm, klei, ...) worden gratis door de academie aangeboden. We verwachten wel dat elke leerling zelf de gebruiksmaterialen voorziet (penselen, mengbord, schaar, schort, ...) , alsook een hoeveelheid verbruiksmateriaal voor persoonlijk gebruik (tekenpotloden, stiften, lijmstift, ...). Er is voor elk budget degelijk materiaal verkrijgbaar in de handelszaken die knutselmateriaal aanbieden.

 

Voor wie om financiële redenen niet in de mogelijkheid is om een materiaalkoffer aan te schaffen, hebben wij een aantal koffers met alle benodigdheden ter beschikking die gratis uitgeleend kunnen worden voor een volledig schooljaar. Je kan hiervoor gerust contact opnemen met ons.

 

Nieuwe leerlingen van de 1°, 2° en 3° graad die nog geen materiaalkoffer hebben, kunnen de eerste lessen gerust aanvatten zonder de gekende materiaalkoffer. Een pennenzak met basis tekenmateriaal volstaat voor de eerste les. Onze leerkrachten voorzien voor de eerste lessen altijd het nodige materiaal.

We vragen aan de ouders van de leerlingen die vorig schooljaar ingeschreven waren om de materiaalkoffer grondig na te kijken en waar nodig aan te vullen.

 Materiaallijstje beeldatelier 1° en 2° graad vind je via deze link

 Benodigdheden 4° graad en specialisatie 

 

Uw atelierdocent zal tijdens de eerste les aankoopadvies geven over aan te schaffen materiaal. Afhankelijk van het atelier dat je gekozen hebt, kan het budget voor persoonlijk materiaal sterk variëren. In veel gevallen kan er middels recuperatiemateriaal ook budgetvriendelijk gewerkt worden.

SCHOOLJAAR 2022-2023

 JAARTHEMA 

Elk jaar kiest het academieteam een jaarthema, dat als rode draad doorheen het schooljaar de lesopdrachten kleurt. Dit is vooral bedoeld als creatieve kapstok, als inspiratiebron voor wie ermee aan de slag wil gaan. Het zorgt voor verbinding tussen de verschillende graden en ateliers en wordt zichtbaar tijdens de eindejaarstentoonstelling.  

Het jaarthema voor het schooljaar 2022-2023 is  Vuur/vlam  . 

bottom of page