top of page
Document Name1_44_edited.jpg

 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2023 

01.09.2023

 START SCHOOLJAAR 

Op vrijdag 1 september start het nieuwe schooljaar, ook voor het deeltijds kunstonderwijs. Hieronder noteren we voor de duidelijkheid de  startdata  van de lessenreeks per weekdag:

  • Lesmoment op maandag: eerste les op maandag 4 september 2023

  • Lesmoment op dinsdag: eerste les op dinsdag 5 september 2023

  • Lesmoment op woensdag: eerste les op woensdag 6 september 2023

  • Lesmoment op donderdag: eerste les op donderdag 7 september 2023

  • Lesmoment op vrijdag: eerste les op vrijdag 1 september 2023

  • Lesmoment op zaterdag: eerste les op zaterdag 2 september 2023

Dit geldt voor alle vestigingsplaatsen van de academie.

 Bekijk de academiekalender 2023-2024 via deze link

SCHOOLJAAR 2023-2024

 JAARTHEMA 

Elk jaar kiest het academieteam een jaarthema, dat als rode draad doorheen het schooljaar de lesopdrachten kleurt. Dit is vooral bedoeld als creatieve kapstok, als inspiratiebron voor wie ermee aan de slag wil gaan. Het zorgt voor verbinding tussen de verschillende graden en ateliers en wordt zichtbaar tijdens activiteiten en de eindejaarstentoonstelling.  

Het jaarthema voor het schooljaar 2023-2024 is  Bougement  . 

SCHOOLJAAR 2023-2024

 HEALING ART - SECUNDAIR ONDERWIJS 

Healing art is een creatieve reeks van 8 sessies waarbij leerlingen van het secundair onderwijs al tekenend verbinding leggen tussen hun binnenwereld en de buitenwereld.
Het initiatief, met de steun van Huis van het Kind Tielt, Stad Tielt, Kunstacademie Tielt en de overheid ondersteunt het algemeen psychisch welbevinden van onze jongeren.

Isabel Van Hecke (beeldkunstenaar) en Marjolein Devriendt (creatief therapeut) begeleiden de sessies.

De sessies gaan van start op 4 december 2023, tekens op maandagavond van 16u30 tot 18u00 in de Godelieveschool (Kerkstraat 13).

Meer info vind je via deze flyer

SCHOOLJAAR 2023-2024

 ACADEMIEKALENDER 2023-2024 

Hierbij bezorgen we je graag de link naar de  academiekalender  voor het nieuwe schooljaar. De kalender geeft een overzicht van alle verlofperiodes, pedagogische studiedagen, toonmomenten en belangrijkste evenementen. Hier en daar kan nog iets wijzigen, desgevallend wordt dit via de volgende nieuwsbrief bekendgemaakt. 

 Bekijk de academiekalender 2023-2024 via deze link

SCHOOLJAAR 2023-2024

 BENODIGDHEDEN/MATERIALENLIJSTJE 

 Benodigdheden 1° graad, 2° graad en 3° graad 

De meeste verbruiksmaterialen (papier, lijm, klei, ...) worden gratis door de academie ter beschikking gesteld. We verwachten wel dat elke leerling zelf zorgt voor eigen gebruiksmateriaal (penselen, mengbord, schaar, schort, ...), alsook een hoeveelheid verbruiksmateriaal voor persoonlijk gebruik (tekenpotloden, stiften, lijmstift, ...).
Er is voor elk budget degelijk materiaal verkrijgbaar in de handelszaken die knutselmateriaal aanbieden.

 

Wie om financiële redenen niet in de mogelijkheid is om een materiaalkoffer aan te schaffen, kan met ons contact opnemen. We hebben een aantal koffers met alle benodigdheden ter beschikking - deze kunnen gratis uitgeleend worden voor een volledig schooljaar.

Nieuwe leerlingen van de 1°, 2° en 3° graad die nog geen materiaalkoffer hebben, kunnen de eerste lessen aanvatten zonder de gekende materiaalkoffer. Een pennenzak met basis tekenmateriaal volstaat voor de eerste les. Onze leerkrachten voorzien voor de eerste lessen altijd het nodige materiaal.

We vragen aan de ouders van de leerlingen van vorig schooljaar om de materiaalkoffer grondig na te kijken en waar nodig aan te vullen.

1°-2° graad materialenlijst beeldatelier vind je via deze link

3° graad materialenlijst architectuuratelier vind je via deze link.
3° graad materialenlijst beeldatelier vind je via deze link.
3° graad materialenlijst digitaal beeldatelier vind je via deze link.
3° graad materialenlijst stripatelier vind je via deze link.

 Benodigdheden 4° graad en specialisatie 

 

Je atelierdocent zal tijdens de eerste les advies geven over het aan te schaffen materiaal. Afhankelijk van het atelier dat je gekozen hebt, kan het budget voor persoonlijk materiaal sterk variëren. In veel gevallen kan er middels recuperatiemateriaal ook budgetvriendelijk gewerkt worden.

bottom of page