top of page

Aan de hand van een individuele begeleiding en toewijding groeien startende studenten stap per stap in het vinden van hun eigen beeldtaal en een eigen artistieke zoektocht. De docent is daarbij een belangrijk klankbord voor de student-schilder. Gaandeweg is de student in staat om die persoonlijke, picturale ontwikkeling meer zelfstandig op punt te zetten en zowel een persoonlijke werkwijze als een persoonlijke zienswijze te ontwikkelen. Naarmate de opleiding vordert worden zij enerzijds verder begeleid bij hun eigen evolutie en werkproces en anderzijds  worden zij uitgedaagd om kennis te maken met andere werkwijzen en andere media. Samen stilstaan bij de presentatie van het werk is doorheen de hele opleiding een zeer belangrijk aandachtspunt: de student leert het eigen werk vanaf het eerste opleidingsjaar op te bouwen en in de specialisatiejaren wordt hier nog sterker op ingezet. Het is immers een voorbereiding voor de schilder-student voor eventuele toekomstige zelfstandige projecten. De leerkracht wordt in deze fase eerder een mentor dan een docent. Zowel in het atelier als daarbuiten wordt de student uitgenodigd om belangrijke tentoonstellingen, galerijen en projecten te bezoeken, in groep of individueel. Want voeling krijgen en behouden met kunstgeschiedenis en de actualiteit is van groot belang voor het eigen proces.

Schilderkunst (namiddagcursus)

bottom of page