top of page

In tegenstelling tot de snelle hedendaagse media verlopen de ontwikkelingen van de beeldhouwkunst aan menselijke snelheid. De sculptuur wordt gekenmerkt door ‘traagheid’. Zodoende wordt de zoektocht van de student beeldhouwkunst gevoerd op het ritme van mens en medium. De student moet leren denken en voelen ‘in het nu’, dat alleen door langdurige oefening kan bekomen worden. Hij moet hierop reageren met daadkracht in de omgeving. De materialen zijn weerbarstig. De noodzakelijke beheersing van methodes en technieken om zo de vorm te kunnen geven kunnen slechts na gestage oefening verkregen worden. Tenslotte worden de verschillende draden van het artistieke creatieproces tot één uniek vlechtwerk samengevlochten. De beeldhouwer creëert vanuit zichzelf. Dit gebeurt door permanente bevraging van de drijfveren, de emoties en de intellectuele inzichten. De beeldhouwer creëert vanuit het materiaal. Daarom is het noodzakelijk om een grondige kennis van diverse materialen en vaardigheid in technieken te ontwikkelen. Dit gebeurt door het uitvoeren van technische opdrachten en deelname aan technische workshops. De beeldhouwer creëert vanuit de vorm. Door een grondige studie van de vormgevingsprincipes leert de student de beeldende middelen van de beeldhouwkunst te hanteren. Zodoende leert hij artistieke inhouden te creëren. De beeldhouwer creëert vanuit het heden. De student staat met zijn volle bewustzijn, zijn volle emoties en zijn volle inzichten in het heden. Het heden is de motor voor zijn artistieke activiteiten. Door het ontwikkelen van een historisch bewustzijn leert de student zijn werk binnen een kwaliteitsperspectief te zien. Daardoor ontwikkelt hij liefde voor de uitdrukkingskracht van beeldhouwkunst.

Beeldhouwkunst

bottom of page