top of page

Het atelier grafiekkunst is zeer veelzijdig, zowel naar beeldende als technische aspecten toe. We vertrekken vanuit een technische basis. Dat doen we op een eigentijdse en non-toxische manier. Je kan je bekwamen in onder andere technieken zoals daar zijn monotype, collagrafie, diepdruk (etsen), hoogdruk (lino- en houtsnede), vlakdruk (non-toxische lithografie), doordruk (zeefdruk) enzovoort. Alhoewel grafiekkunst vanuit de traditie sterk aanleunt bij de tekenkunst, werken we tevens met schilderkundige, fotografische, digitale en zelfs ruimtelijke toepassingen. Daarbij blijft de ontwikkeling van het eigen individuele beeldende inzicht steeds centraal staan. Grafiek is met andere woorden meer dan louter een reproductiemiddel dat het aan zijn voorgeschiedenis vanuit de toegepaste kunsten te danken heeft. Er wordt voldoende ruimte voorzien om te experimenteren met de aangeleerde technieken. Op deze manier kan de student evolueren naar een eigen persoonlijke en autonome stijl.

Grafiekkunst

bottom of page