top of page

Het atelier tekenkunst vertrekt vanuit de overtuiging dat er in iedereen een kunstenaar schuilgaat. In het atelier wordt er tijd en ruimte voorzien om dit verhaal te ontwikkelen. We starten met een gesprek waar volgende elementen aan bod kunnen komen. Wat is je voorkennis? Wat kan dit atelier voor je betekenen? Hoeveel tijd kan je investeren? Dit gesprek wordt telkens opnieuw gevoerd, doorheen alle studiejaren, en krijgt met verloop van tijd meer verdieping. Een veel voorkomend antwoord is: "ik wil leren tekenen". Daar wordt aan beantwoord met een basiscursus tekenen, waar alle begrippen en materialen aan bod komen. (perspectief, lijnvoering, …). De focus van de cursus ligt meer op het grondig verwerven van beeldende inzichten eerder dan het zwierig etaleren van het kunnen. Het modeltekenen neemt op vraag van de leerlingen een grote plaats in in het atelier. Er wordt gespeeld met verschillende tijdsspanne en materialen. De beginnende tekenaar focust zich meer op het verwerven van inzicht en vormstudie. De meer gevorderde tekenaar kiest meer aandachtspunten (inhoudelijk of beeldend). Na verloop van tijd ontwikkelt de leerling een eigen beeldtaal en wordt tekenen een zelfstandig medium waarmee wordt gecommuniceerd met de toeschouwer. De vrijheid die het tekenen biedt wordt in het atelier uitbundig onderzocht. Door relatief goedkope materialen en een vluchtig manier van werken kan er veel geëxperimenteerd worden. Er wordt gespeeld met formaten, technieken, collages, ruimtelijke werken met papier... De dialoog met de hedendaagse kunstwereld neemt een bijzondere plaats in het atelier. Aan de hand van het oeuvre van hedendaagse kunstenaars wordt het werk van de leerlingen in een nieuwe context geplaatst. Er wordt meermaals per jaar een kunstuitstap georganiseerd. Tentoonstellingen worden besproken. Ook de groepssfeer is een belangrijk element in de klas: tijdens een koffiepauze is er tijd is voor sociaal contact, interactie met elkaars werk, informatie over materialen, enz. 

Tekenkunst (avondcursus)

bottom of page