top of page
065_edited.jpg

 PRIVACYVERKLARING 

Stedelijke Kunstacademie Tielt, gevestigd aan Lakenmarkt 3, 8700 Tielt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.academietielt.be/

Lakenmarkt 3, 8700 Tielt

051428270

 

Jonas Callens is de Functionaris Gegevensbescherming van Stedelijke Kunstacademie Tielt. Hij/zij is te bereiken via jonas.callens@tielt.be

 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Stedelijke Kunstacademie Tielt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

 BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kunstacademie@tielt.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Stedelijke Kunstacademie Tielt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of infobrochure met het studieaanbod

 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Stedelijke Kunstacademie Tielt neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stedelijke Kunstacademie Tielt) tussen zit. Stedelijke Kunstacademie Tielt gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

- Wix.com

 HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Stedelijke Kunstacademie Tielt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

- Naam, Voornaam, e-mailadres: zolang de gebruiker expliciet kenbaar maakt dat deze persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden.

 DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Stedelijke Kunstacademie Tielt deelt op geen enkele wijze persoonsgegevens met derden en gebruikt de beschikbare gegevens enkel voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN 

Stedelijke Kunstacademie Tielt gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar kunstacademie@tielt.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stedelijke Kunstacademie Tielt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stedelijke Kunstacademie Tielt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link:

 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Stedelijke Kunstacademie Tielt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kunstacademie@tielt.be.

bottom of page